Ohje vanhemmille

Hyvät vanhemmat

Kuten kaikki varmasti tietävät on hyvin tärkeää, että lapsilla on tarkasti säädetyt rajat
joiden puitteissa he saavat toimia ja harrastaa. Myös vanhempien on hyvä ajatella
tiettyjä asioita ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä, joita tulee noudattaa. Seuraavaksi
asioita, joita vanhempien tulisi ajatella, kun oma lapsi harrastaa. Suurin osa asioista
itsestäänselvyyksiä, mutta niiden kirjaaminen paperille ja kertaaminen ei ole pahaksi.

Vanhemmat kantavat ensisijaisesti huolta oman lapsensa hyvinvoinnista ja myös
kustantavat lapsen harrastuksen. Vanhempien tulisi aina muistaa, että lapset
harrastavat, eivät vanhemmat. Oleellista onkin, että joukkueen/ryhmän kaikkien
pelaajien vanhemmat ymmärtävät, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken
tekemisen lähtökohta ja perusta.

Lasten urheilussa vanhempien tulisi miettiä seuraavaa 5 K:n sääntölistaa.

• väsymätön KANNUSTAJA
• kärsivällinen KASVATTAJA
• tukea antava KOULUTTAJA
• uhrautuva KULJETTAJA
• toiminnan KUSTANTAJA

Kun kaikki toimivat näiden sääntöjen puitteissa voimme taata lapsille mukavan
harrastusympäristön, jossa he voivat kehittää itseään ja pitää hauskaan liikunnan
puitteissa.

Ottelutapahtumien yhteydessä kuljettamisen ja kannustamisen tulisi olla
vanhempien suurimmat roolit. Kannustaminen kuuluu isona osana jääkiekkoon,
mutta kannustamisen tapaa tulisi jokaisen miettiä. Parasta mitä vanhemmat voivat
ottelussa tehdä, on ilmapiiriä kohottava kannustaminen. Peliin liittyvät neuvot tulisi
kuitenkin jättää täysin valmentajien vastuulle. Myös pelien jälkeen tulisi valmentajille
antaa työrauha. 
Seuraavaksi muutamia syitä, miksi näin tulisi toimia:

• Lapset ovat usein niin tohkeissaan pelaamisesta, etteivät he kuule katsomosta
annettuja neuvoja.

• Vaikka jotkut vanhemmat ajattelevat tietävänsä jääkiekosta enemmän, kuin
valmentajat ei asia aina kuitenkaan näin ole. Muista, että juniori- ja
ammattilaisjääkiekko ovat kaksi täysin eri asiaa.

• Olivatpa ohjeet kuinka oikeita tahansa, ne tulevat usein liian myöhään, jotta
pelaaja ehtisi niihin reagoimaan pelin tiimellyksessä.

• Lapsi haluaa ja hänen tulee oppia pärjäämään omin voimin eikä pelkästään
vanhempien ohjeiden varassa.

• Pelaaja saattaa alkaa keskittymään enemmän siihen mitä vanhemmat
huutavat katsomosta kuin itse peliin. Tulee tarve miellyttää vanhempien tarve
eikä keskittyä pelaamiseen ja hauskan pitämiseen.


Lapset yltävät hienoihin suorituksiin, kun heitä kannustetaan. Tästä syystä hyvien
suoritusten kehuminen niin pelien, kuin harjoitusten jälkeen on paras tapa auttaa
lapsia kokemaan onnistumisen elämyksiä.
Kun kehut lasta hyvästä suorituksesta, rupeaa hän toistamaan näitä asioita joista saa
positiivista palautetta. Kun kritisoit tai arvostelet lasta heikon suorituksen jälkeen,
rupeaa hän vain varomaan virheitä ja kehittyminen heikkenee. Onnistuneet
suoritukset ja niistä kehuminen poikivat lisää onnistumisia ja kehuja - näin motivaatio
ja halu pysyvät kovana ja pelaajan on mahdollista kehittyä ja pitää hauskaa. Kyllä
nuoretkin pelaajat tietävät milloin he ovat epäonnistuneet joten ei siitä tule erikseen
huomauttaa!

Lasten urheilussa voitto ei ole se jonka tulisi olla tärkein tavoite ja se ei määritä
tekemisen laatua ja takaa hyvää ilmapiiriä. Aikuisten ja ohjaajien vilpitön kiitos,
lapsien kannustaminen ja elämään opettaminen ovat oikeasti asioita joilla on väliä!
Vanhempana voit vaikuttaa joukkueen asioihin osallistumalla joukkueen
vanhempainiltoihin tai lähtemällä mukaan toimintaan.
Voit valita oman tapasi toimia seurassa. Miten tahansa valitsetkin, Sinun roolisi urheilevan lapsen vanhempana on joka tapauksessa tärkeä.

 
• Välitä lapsesta ja aseta rajat
• Anna lapsen yrittää ja oppia, myös erehtyä ja epäonnistua
• Noudata yhteisesti sovittuja pelisääntöjä 
• Elä mukana ja näytä esimerkkiä
• Malta mielesi, annan ohjaajan ohjata ja tuomarin tuomita
• Puhu positiivisesti ja kehu lasta
• Innosta ja kannusta