Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön OLYMPIA- JA A-MAAJOUKKUERAHASTO jakaa junioriavustuksia vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastukseen 80.000 €

Sofian Gezuri
24.11.2018

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön Olympia- ja A-maajoukkuerahasto tukee vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastusta.

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi vaikeuksia selvitä jääkiekkoharrastuksen kustannuksista keväällä 2019. Ikäluokat, joille avustusta myönnetään ovat F, E, D ja C.


Hakuaika on 26.11.2018 – 17.12.2018 (hakuajan umpeutumisen jälkeen tulevia hakemuksia ei käsitellä).

Haku tapahtuu seuraavasti:

Lapsen huoltaja lähestyy seuraa ja toimittaa seuralle perustelut tukihakemukselle.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • Haettava tuki (ikäluokka)
  • Pelaajan nimi
  • Pelaajan syntymävuosi
  • Onko pelaaja saanut tukea Jääkiekkoliitosta tai Olympia- ja A-maajoukkue-rahastosta v. 2018
  • Pelaajan huoltajan perustelut (lyhyt perustelu siitä, miksi perheen tulisi saada tukea)

Lähetä hakemus: timo.oja@ketterajuniorit.net

Liitteet